Over ons

 

banner2
Missie
We willen kinderen in het district peninsula Zuid-Afrika helpen om trots te zijn en worden op hun afkomst, hun omgeving en zichzelf.
Beschrijving
Stichting Ibhongo is een non-profit organisatie die door middel van enkele projecten de bevolking in de townships van het Kaaps schiereiland in Zuid-Afrika steunt. Ibhongo betekent “trots” in Xhosa.

In 2012 zijn we begonnen met de ondersteuning van een Home to Grow project in de township Masiphumelele. Dit township is gelegen tussen Noordhoek en Kommetjie. De meeste bewoners van dit township behoren tot de Xhosa stam, na de Zulu’s de grootste stam in Zuid Afrika. We doen dit in samenwerking met St. Francis Outreach Trust in Simon’s Town, die voor de ondersteuning ter plaatse zorgt. In 2010 heeft de St. Francis Outreach Trust het eerste Home to Grow weten te realiseren. Een Home to Grow is een foster home (pleeggezinhuis), waarin kinderen, die niet thuis of binnen de eigen familie kunnen verblijven, veilig kunnen wonen in gezinsverband onder de zorg van een pleegmoeder. We ondersteunen dit project met financiële middelen, die gebruikt worden om de geplaatste kinderen in staat te stellen onderwijs te volgen, hun ontwikkeling te stimuleren en hun gezondheid te verbeteren.

Banner 2017

In het najaar van 2013 heeft Stichting Ibhongo haar activiteiten uitgebreid met de ondersteuning van het Seedlingsproject van Masicorp. Wij helpen mee aan een goede voorschoolse opvang voor kinderen in het township. We willen dat deze kinderen voldoende te eten krijgen, leren en spelen in een hygiënische omgeving en goed voorbereid worden op het basisonderwijs. Zeecontainers zijn omgebouwd tot volwaardige crèches. In 2016 is een derde project gestart nu op de Primary school Ukhanyo. Hier helpen we mee sportfaciliteiten op te zetten. Met onze inspanningen willen wij bereiken dat de kinderen, die onder moeilijke omstandigheden moeten leven, weer leren trots te zijn op hun huis, op hun leefomgeving, op hun familie en vooral op zichzelf….Ibhongo!!!

Kenmerken

  • Minimaal 90% van de baten komt ten goede van de projecten
  • direct contact en korte lijnen
  • steun is ook mogelijk d.m.v. het kopen van kunst